MasterClass Nałęczów 2024 adresowany jest do uczniów, dzieci i młodzieży doskonalących swoje umiejętności gry na skrzypcach i wiolonczeli. Młodzi adepci mogą rozwijać swoją muzykalność, umiejętności techniczne i interpretacyjne repertuaru konkursowego bądź  koncertowego pod okiem wybitnych pedagogów. 

MasterClass Nałęczów 2024 oferuje unikalną formułę  łączenia pracy na lekcjach indywidualnych z możliwością rozwijania umiejętności gry w zespole kameralnym. 

Codzienne foto i wideo relacje udostępniane są na bieżąco na naszych profilach Facebook i Instagram